Fast brændsel

Fast brændsel.
Ferroli støbejernskedler er specielt konstrueret til fyring med fast brændsel hvad enten man vælger træ, kul eller koks.
Kedlen er forsynet med overkogssikring og er godkendt til trykekspansion.
Det anbefales at der monteres akkumuleringstank for at udnytte kedlen bedst muligt.
Indfyringsåbningen er 25x25cm, længden på brændkammeret er afhængig af modellen mellem 35 til 75 cm langt.

fastbraendsel